Pštrosí farma Boubín 

Vítejte na stránkách pštrosí farmy Boubín. Farma se nachází v Uhlířských Janovicích a hospodaří na 22 ha pastvin.  

O farmě 

Pštrosí farma Boubín se nachází v Uhlířských Janovicích a byla založena koncem roku 2008. Na jaře 2009 bylo zakoupeno prvních 20 chovných kusů ze šlechtitelského chovu Rovina Písek. V průběhu roku se chovná základna postupně rozšiřovala. V témže roce se vylíhlo prvních 100 kuřat, v roce následujícím to již bylo kusů 170 a v roce 2011 350 vylíhnutých kuřat.

V dalších letech chceme naplnit kapacitu farmy na 60 kusů chovných a 600 jatečních. Chovné jedince stále zkvalitňujeme selekcí ze svého chovu a importem ze zahraničí.

Farma se specializuje na chov pštrosů afrických dvouprstých modrokrkých, černokrkých a kříženců mezi těmito druhy.

V roce 2011 bylo importováno 20 kuřat kříženců modro-červenokrkých, které jsme využili ke zkvalitnění chovu.